RESERVAR
L’Hotel Aromar, que ha reobert el passat 1 de juny, ha passat per un procés de reforma integral que compta els espais de recepció, restaurant, bar i terrassa basats en l’essencialisme, conjuntant l’arquitectura amb les vistes al mar, des de la primera línia de mar de Platja d’Aro.

Les seves instal·lacions s’han inaugurat amb un disseny sofisticat i innovador. 105 habitacions han estat reformades i hi ha diverses tipologies: panoràmiques, familiars i suites, entre d’altres. També mantenim 51 habitacions renovades amb l’essència tradicional de l’hotel, oferint el màxim confort per als nostres hostes.
SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER PER REBRE NOVETATS I PROMOCIONS
SUBSCRIU-TE
El lloc web i el domini WWW.HOTELAROMAR.COM corresponen a HOTEL AROMAR SA, amb CIF A08129539 i domicili a C/ EMPORDA, núm. 28, de PLATJA D’ARO (CP 17250), adreça electrònica INFO@HOTELAROMAR.COM, inscrita al Registre Mercantil TOMO 4524 FOLIO 64 HOJA 7437N  

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a HOTEL AROMAR, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. HOTEL AROMAR presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis [/i activitats/ i activitats professionals]. HOTEL AROMAR autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (accés a la pàgina d’inici). HOTEL AROMAR es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a [URL de la pàgina d’inici] (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de [contacte] d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que HOTEL AROMAR actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això HOTEL AROMAR manifesta que les referències de les [creacions, productes i serveis] que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a HOTEL AROMAR fins a la contractació expressa d’una comanda.
HOTEL AROMAR es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
HOTEL AROMAR no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.