Tots els espais de l’Hotel Aromar ofereixen les comoditats que es necessiten per gaudir d’una estada completa i única.

Cadascun dels espais ha estat dissenyat amb l’objectiu d’oferir un ambient tranquil i singular per gaudir de l’entorn natural que envolta l’hotel, situat just davant del mar.